Anh: Độ nhiễm khuẩn e.coli ở nguồn cung cấp nước sạch tăng 5 lần

Trong vòng 2 năm qua, nguy cơ làm nhiễm bẩn nguồn nước uống công cộng (ở ở Anh và xứ Wales) bởi lượng chất thải của con người và động vật đã giảm hơn một nửa. Tuy nhiên, các kết quả xét nghiệm mẫu nước hiện nay đã tiết lộ rằng: mức độ ô nhiễm bởi sự hiện diện của vi khuẩn E.coli trong các nguồn cung cấp nước sạch đã tăng gấp 5 lần cao hơn so với 2 năm trước đây.

Anh: Độ nhiễm khuẩn e.coli ở nguồn cung cấp nước sạch tăng 5 lần

“Chỉ có khoảng 53 điểm cung cấp nước sạch (đã đun sôi) phục vụ khoảng 93.000 người trong suốt năm 2009. Vào cuối năm 2010: có trên 264 điểm cung cấp nước sạch công cộng vẫn còn tiềm ẩn khả năng gây nguy hiểm cho sức khỏe con người, cần được nâng cấp và trang bị lại”, theo báo cáo của Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA).

Tổng cộng có 250.000 mẫu nước đã được xét nghiệm trong năm 2009: trung bình cứ 27 mẫu nước (từ 944 mẫu nước lấy từ các nguồn cung cấp nước sạch công cộng) thì có 1 mẩu nước bị nhiễm vi khuẩn E.coli, giảm đáng kể so với tỉ lệ cứ 39 mẫu nước thì có 1 mẫu bị nhiễm vi khuẩn E.coli trong năm 2008; Ở những khu vực khác, khoảng 1/6 mẫu nước của nhóm công trình cấp nước tư nhân, thường được điều hành bởi các nhóm chủ nhà đã bị nhiễm vi khuẩn E.coli ít nhất một lần.

“Tiêu chuẩn cho nước uống sạch phải là không có Vi khuẩn E.coli’ theo Gerard O’Leary, Văn phòng thực thi môi trường của EPA”. Tuy nhiên vi khuẩn E.coli có thể đến từ một số nguồn: bể tự hoại, hệ thống xử lý nước thải động vật; gia súc uống nước từ các con sông, suối hoặc từ việc khử trùng không đầy đủ.

Dù rằng, Cơ quan Bảo vệ Môi trường (EPA) đã có 28 văn bản hướng dẫn (ràng buộc về mặt pháp lý) trong năm 2009, nhưng cho đến nay hiện tượng các nguồn cung cấp nước sạch công cộng bị ô nhiễm bởi vi khuẩn E.coli vẫn chưa được cải thiện.