Sử dụng hóa chất để xử lý rác thải

Hiện nay, trên thị trường xuất hiện một số loại chế phẩm hóa chất có thể khử sạch mùi hôi rác thải. Môt số hóa chất có thể kể đến BioStreme 9442F, hóa chất xử lý mùi hôi nước thải, bãi rác ô nhiễm GEM-K, sản phẩm hóa chất EM WAT-1, hóa chất khử mùi Clean Air,..

Sử dụng hóa chất để xử lý rác thải

Tiến hành sử dụng bình phun hóa chất này lên bãi rác là có thể tiêu hủy được mùi hôi thối từ bãi rác. Tuy nhiên, đôi khi sử dụng các loại hóa chất này có thể gây hại trực tiếp đến sức khỏe con người. Chính vì vây, biện pháp xử lý rác thải này cũng chưa triệt để hoàn toàn.