Thực trạng rác thải Việt Nam hiện nay

Rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải sinh hoạt đang là mối quan tâm của xã hội. Nước ta có 90 triệu người, trung bình mỗi người xả 0,5~0.8 kg/ngày. Với mức thải này hiện nay không chỉ ở các đô thị lớn mà ở các thị trấn, khu tập trung dân cư rác thải sinh hoạt cũng đã quá khả năng thu gom và xử lý của các công ty môi trường. Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải đô thị đạt khoảng 83%.

Thực trạng rác thải Việt Nam hiện nay

Ở nông thôn rác còn bị vất bừa bãi ven đường, ven bờ ao. Khi kinh tế phát triển, đời sống nâng cao thì mức độ xả rác cũng tăng theo. Các nước phát triển, trung bình mỗi người xả 2,8~3 kg rác/ngày. Rõ ràng rác thải sinh hoạt đang là một áp lực lớc cho cho mọi tỉnh thành. Hệ quả kéo theo là môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng bởi các loại rác sinh hoạt.

Nguồn nước, không khí, đất đai bi ô nhiễm nhiễm suy thoái, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người cũng như hủy hoại đi môi trường sống của nhiều loại động thực vật. Chính vì vậy tìm được biện pháp xử lý rác thải hiệu quả đang là mong muốn của mọi người dân hiện nay.